Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

malchanceux
19:16
0214 f3d1
Reposted frommaking-love making-love viagdziejestola gdziejestola
malchanceux
19:15
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
malchanceux
19:14

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viagdziejestola gdziejestola
malchanceux
19:14
1235 d50e 500
"Jak Ogien" - Sara Lovestam
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viagdziejestola gdziejestola

May 21 2017

20:35
6253 6505

May 16 2017

07:19
4798 4181
Reposted frombrumous brumous

May 15 2017

malchanceux
15:49
6998 98ea 500
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
malchanceux
15:47
4124 42ab 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viawordshurt wordshurt
malchanceux
15:47
2646 315a
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
malchanceux
15:46
3600 1e55
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
malchanceux
15:44
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
malchanceux
15:42
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viablaxkseoul blaxkseoul

May 13 2017

malchanceux
08:59
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viagdziejestola gdziejestola
malchanceux
08:57
- Pamiętasz jeszcze coś z tamtych czasów?
- Wszystko.
- Mnie?
- Także.
- To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne.
— Hłasko
Reposted frombanshe banshe viagdziejestola gdziejestola
malchanceux
08:56
Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować.
Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę. 
— Emily Giffin
Reposted fromkonwalia konwalia viagdziejestola gdziejestola

May 10 2017

malchanceux
11:53
malchanceux
11:51
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra.
— Żulczyk...
Reposted fromidontlikeu idontlikeu viawordshurt wordshurt
11:51
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagdziejestola gdziejestola
malchanceux
11:49
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromrazemosobno razemosobno viagdziejestola gdziejestola

May 06 2017

21:13
7336 64e3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl