Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

18:45
4527 c555 390
Reposted fromdivi divi viaAndrofobia Androfobia
malchanceux
18:42
4199 b8ad 390
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam via050996 050996

October 10 2017

11:46
Traktuj ją tak, jakbyś dopiero miał ją zdobyć, a nigdy jej nie stracisz.
— (via viribus–unitis)
Reposted fromdivi divi vianestlee nestlee

July 14 2017

malchanceux
20:49
Powiedz co by się musiało stać żebyś patrzyła na mnie jak kiedyś
— Malik
Reposted fromkrolewnabalonowa krolewnabalonowa vianiskowo niskowo
malchanceux
20:48
If i was dying on my knees
You would be the one to rescue me
And if you were drowned at sea
I'd give you my lungs so you could breathe
— Kodaline
Reposted fromskonam skonam vianattsu nattsu

July 11 2017

17:01

June 30 2017

malchanceux
21:49
1651 bddb 390
Reposted fromnitrovent nitrovent vianiskowo niskowo
malchanceux
21:48
„Wariuje się wyłącznie z samotności. Póki jest przy tobie ktoś, kto widzi to, co ty, słyszy to, co ty, nie postradasz zmysłów.”
— Anaïs Nin

May 23 2017

malchanceux
19:16
0214 f3d1 390
Reposted frommaking-love making-love viagdziejestola gdziejestola
malchanceux
19:15
5953 908b 390
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
malchanceux
19:14

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viagdziejestola gdziejestola
malchanceux
19:14
1235 d50e 390
"Jak Ogien" - Sara Lovestam
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viagdziejestola gdziejestola

May 21 2017

20:35
6253 6505 390

May 16 2017

07:19
4798 4181 390
Reposted frombrumous brumous

May 15 2017

malchanceux
15:49
6998 98ea 390
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
malchanceux
15:47
4124 42ab 390
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viawordshurt wordshurt
malchanceux
15:47
2646 315a 390
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
malchanceux
15:46
3600 1e55 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
malchanceux
15:44
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
malchanceux
15:42
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viablaxkseoul blaxkseoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl