Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

malchanceux
22:59
Do You want to build a snowman?
Reposted fromArsenR ArsenR viasabinka sabinka
malchanceux
22:57
Czasem chcesz uciec od świata, czasem chcesz uciec od siebie.
— Harlan Coben – Ostatni szczegół
Reposted frompuella13 puella13 viaarrependimento arrependimento
malchanceux
22:49
I właśnie w tej jednej chwili uświadomiłam sobie, że naprawdę go kocham. Tylko nie wiedzieć z jakiego powodu z moich oczu popłynęły łzy. Przecież jest. Przecież jesteśmy razem. Przecież na pewno kiedyś odejdzie - podpowiada rozum.
— 17.06.2015r.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty

May 28 2015

19:52
malchanceux
19:49

"Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą."
-Sherry Argov

Reposted fromstudentka934 studentka934 vianivea nivea
malchanceux
19:47
1633 2eb2
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viasognito sognito

April 28 2015

malchanceux
13:37
9569 cf62 500
chcę.
malchanceux
13:19
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viawickednancy wickednancy

October 07 2014

malchanceux
22:15
5219 34fe
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viablaxkseoul blaxkseoul
22:13
7446 fcae 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viablaxkseoul blaxkseoul

September 10 2014

malchanceux
21:29
Nie wiem czym to było, nazywałem to "miłość". 
— Diox
Reposted fromironicdreams ironicdreams viabeltane beltane
malchanceux
21:24
0784 8f1e
malchanceux
21:23
Chociaż nie jest jak dawniej, gdy mnie tylko zawołasz, przyjdę by po raz kolejny, by wznieść z Tobą toast. 
— Małpa "Właśnie Ty"
malchanceux
21:14
malchanceux
21:14
The architecture of happiness | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaejjniko ejjniko
malchanceux
21:07
3072 9c07
Reposted fromzzzz zzzz viaCuukierek Cuukierek
malchanceux
21:06
- Czemu jesteś zła? - Bo jak możesz mówić, że zasługuję na kogoś lepszego? Co jest ze mną nie tak, że nie ufasz, że wiem, czego chcę? 
— Jasinda Wilder, Tylko my wbrew wszystkim
Reposted frommefir mefir viaCuukierek Cuukierek
malchanceux
21:06
3451 ff85

September 09 2014

malchanceux
11:36
Wykładowca:
- Opowiem wam teraz anegdotę, którą opowiadam prawie wszystkim grupom. Otóż w czasach PRL, wiecie, ścisła cenzura, w pewnej wsi koncert chciał dać zespół o pięknej nazwie "Przejebane". Niestety, źle by to wyglądało na plakatach, więc sprytny sołtys tejże wsi postanowił zmienić nazwę na "Nie Jest Dobrze". Historyjka kończy się happy endem, zespół się zgodził, koncert był udany. A teraz przechodzimy do głównego powodu, dla którego to słyszycie. Moi drodzy, sprawdziłam wasze prace. Nie jest dobrze.
— Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Reposted fromfarall farall viaaynis aynis

September 08 2014

21:06
2302 166d 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viabeatlanna beatlanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl